Јавне набавке

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линк – у.

НАБАВКА ТЕРЕТНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА „Ц“ КАТЕГОРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ У МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ БОР

Конкурсну документацију можете преузери на следећем линк – у.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) БРОЈ 2/2016

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линк – у.

Одлука о додели уговора

Одлуку о додели уговора можете погледати на следећем линк

Конкурсна документација: Јавна набавка мале вредности – ЈНМВ бр. 01/2016 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линк – у.

Конкурсна документација: Јавна набавка мале вредности – ЈНМВ бр. 02/2017 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линк – у.

Конкурсна документација: Јавна набавка мале вредности – ЈНМВ бр. 03/2017

НАБАВКА ТЕРЕТНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА „Ц“ КАТЕГОРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ У МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ БОР У ПЕРИОДУ ОД 01.11.2017 – 31.12.2017.године.

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линк – у.

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама унутар Машинско – електротехничке школе у Бору