РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

1.ПОНЕДЕЉАК,13.НОВЕМБАР  2023.ГОДИНЕ

1.Интелигентни транспортни систем и Моторна возила  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Страиновић Милица                                                                    1.Костић Тина

2.Станисављевић Драгана                                                             2.Стојковић Милан

3.Младеновић Данијела                                                                3.Шумкоски Иван

4.Симоновић Ивица

5.Боћешевић Немања

6.Траиловић Душан Цале

2. Биологија и Екологија и заштита животне средине у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Влајић Матеја                                                                               1.Стојковић Милан

2.Маслак Милица                                                                           2.Бујак Ивана

                                                                                                          3.Тоскић Славољуб

3. Елементи аутоматизације моторних возилау 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                                 1.Милошевић Горан

                                                                                                           2.Нешић Дејан

                                                                                                          3.Тончев Милан

2.УТОРАК,14.НОВЕМБАР  2023.ГОДИНЕ

1. Интегрални транспорт и Саобраћајни системи у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Страиновић Милица                                                                    1.Шумкоски Иван

2.Маслак Милица                                                                           2.Ристић Душан

3.Младеновић Данијела                                                                3.Стојевски Бојан

4.Симоновић Ивица

5.Влајић Матеја

6.Траиловић Душан Цале

2. Српски језик и књижевност у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Јовановић Стефан                                                                        1.Ристић Лела

2.Томић Ненад                                                                                2.Милутиновић Јелена

3.Радовановић Ксенија                                                                  3.Ристић Милена

3. Организација рада и Предузетништво у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                                 1.Сологуб Ивана

2.Жујица Наташа                                                                             2.Каменовић Ненад

                                                                                                          3.Милановић Наташа

4. Социологија са правима грађана и Географија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Боћешевић Немања                                                                    1.Страк Катерина

2.Томић Ненад                                                                                2.Пауновић Данијела

                                                                                                          3.Милошевић Стојанка

                                                                                                          4.Стојковић Милан

3.СРЕДА,15.НОВЕМБАР 2023.ГОДИНЕ

1. Регулисање и безбедност саобраћаја и Безбедност саобраћаја у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Боћешевић Немања                                                                    1.Стојковић Милан

2.Страиновић Милица                                                                    2.Ристић Душан

3.Радовановић Ксенија                                                                  3.Костић Тина

2. Технологија материјала и Мерење и контролисање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Попов Арсеније                                                                            1.Каменовић Ненад

2.Маслак Милица                                                                           2.Милошевић Горан

3.Траиловић Душан Цале                                                               3.Јовановић Дејан

4.Вукашиновић Предраг

3. Математика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                  Комисија:

1.Јовановић Стефан                                                                        1.Стојић Оливера

2.Станисављевић Драгана                                                             2.Пауновић Санела

                                                                                                          3.Вељковић Милунка

4. Руски језик у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Томић Ненад                                                                                1.  Пауновић Санела

                                                                                                          2.Костић Стефана

                                                                                                           3.Ристић Марија

5. Физичко васпитање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Жујица Наташа                                                                             1.Стоилковић Оливер

                                                                                                          2.Киш Соња

                                                                                                          3.Миладиновић Драган

4.ЧЕТВРТАК,16.НОВЕМБАР  2023.ГОДИНЕ

1.Саобраћајна инфрастурктура и Превоз терета и путника у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Боћешевић Немања                                                                    1.Стојковић Милан

2.Страиновић Милица                                                                    2.Шумкоски Иван

3.Станисављевић Драгана                                                             3.Ристић Душан

2.Техничко цртање и Ексолатација и одржавање моторних возила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Маслак Милица                                                                           1. Тончев Милан

2.Вукашиновић Предраг                                                                 2.Нешић Дејан

                                                                                                          3.Милошевић Горан

3.Основе електротехнике  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Петковић Анђела                                                                         1.Скробоња Саша

                                                                                                          2.Радивојевић Бисерка

                                                                                                          3.Милићевић Љиљана

4.Грађанско васпитање и Верска настава у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Младеновић Данијела                                                                1.Здравковић Светлана

2.Симоновић Ивица                                                                        2.Стојменовић Душан

3.Томић Ненад                                                                                3.Живановић Урош

4.Радовановић Ксенија                                                                  4.Пауновић Данијела

4.ПОНЕДЕЉАК,20.НОВЕМБАР  2023.ГОДИНЕ

1.Практична настава  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Попов Арсеније                                                                            1.Стојевски Бојан

2.Младеновић Данијела                                                                2.Јаковљевић Ненад

3.Симоновић Ивица                                                                        3.Костић Тина

4.Ћосић Немања

5.Станисављевић Драгана

6.Боћешевић Немања

7.Траиловић Душан Цале

2.Моторна возила  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                                 1.Милошевић Горан

                                                                                                          2.Тончев Милан

                                                                                                          3.Нешић Дејан

3.Саобраћајна психологија   у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                                   Комисија:

1.Радовановић Ксенија                                                                  1.Костић Тина

                                                                                                          2.Јоновић Милена

                                                                                                          3.Бухингер Јелена

                                                                                                                      ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                                              Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У  НОВЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024.ГОДИНЕ

САОБРАЋАЈ-  

1/Прописи о безбедности друмског саобраћаја и Пракса  ,22.11.2023.  у 17,00 часова

Комисија:

                                                               1.Ристић Душан

                                                               2.Шумкоски Иван

                                                               3.Стојевски Бојан

2/ Возила   ,23.11.2023. у 17,00 часова

Комисија:

                                                               1.Ристић Душан

                                                               2.Шумкоски Иван

                                                               3.Стојевски Бојан

3/ Безбедност друмског саобраћаја   ,20.11.2023. у 17,00 часова

Комисија:

                                                               1.Ристић Душан

                                                               2.Шумкоски Иван

                                                               3.Стојевски Бојан

У Бору,08.11.2023.године                                                                                         Директор школе,

                                                                                                                              Милован Божовић,дипл.инж.маш.