Konkurs za izradu logoa Erasmus+ projekta akreditacije 2023-1-RS01-KA121-VET-000117561

Projektni tim Erasmus+ projekta akreditacije 2023-1-RS01-KA121-VET-000117561 raspisuje KONKURS za izradu logoa projekta. Logo projekta treba da bude u skladu sa ciljevima projekta, a tekst na njemu, ukoliko postoji, na engleskom jeziku. Ciljevi projekta su određeni i usmereni ka ispunjavanju glavnih ciljeva Erasmus+ plana škole: razvijanje interkulturalnosti, svesti o toleranciji i poštovanja različitosti, unapređenje jezičkih kompetencija […]

Read More »