Konkurs za izradu logoa Erasmus+ projekta akreditacije 2023-1-RS01-KA121-VET-000117561

Projektni tim Erasmus+ projekta akreditacije 2023-1-RS01-KA121-VET-000117561 raspisuje KONKURS za izradu logoa projekta.

Logo projekta treba da bude u skladu sa ciljevima projekta, a tekst na njemu, ukoliko postoji, na engleskom jeziku.

Ciljevi projekta su određeni i usmereni ka ispunjavanju glavnih ciljeva Erasmus+ plana škole:

  • razvijanje interkulturalnosti, svesti o toleranciji i poštovanja različitosti,
  • unapređenje jezičkih kompetencija stranih jezika kod učenika i nastavnika,
  • podizanje kvaliteta nastave uvođenjem savremenih metoda, oblika rada i nastavnih sredstava i
  • poboljšanje zapošljivosti učenika, kroz stručnu praksu u inostranstvu.

Organizacije koje sprovode aktivnosti mobilnosti moraju da se pridržavaju i zajedničkog skupa Erazmus standarda kvaliteta:

  • Inkluzija i raznolikost: organizacije korisnice moraju poštovati principe inkluzije i različitosti u svemu, i uključiti u projekat učenike koji imaju neki od navedenih aspekata (učesnike oba pola, i dečake i devojčice, učenike koji imaju porodične probleme, žive u ruralim sredinama…),
  • Održivost životne sredine i odgovornost: organizacije korisnici moraju promovisati očuvanje životne sredine,
  • Digitalno obrazovanje: organizacije treba da koriste digitalne alate i metode učenja da dopune svoje aktivnosti fizičke mobilnosti i
  • Aktivno učešće u mreži Erazmus organizacija: jedan od ciljeva Programa je da podržavaju razvoj Evropskog obrazovnog prostora.

Standardi postoje kako bi se osiguralo dobro iskustvo mobilnosti i ishodi učenja za sve učesnike i da bi se osiguralo da sve organizacije koji dobijaju finansijska sredstva Programa doprinose njegovim ciljevima.

Konkurs je namenjen učenicima Mašinsko-elektrotehničke škole u Boru. Radove u elektronskoj formi slati na adresu erasmusplusmesbor@mesbor.edu.rssa naznakom ZA LOGO KONKURS, do 01.12.2023. godine.

P ozivamo vas da se prijavite i pokažete nam svoju inovativnost i kreativnost.

Pobednike konkursa očekuju prikladne nagrade.