Erasmus + konkurs za učenike – “PLAY AGAINST BULLYING”

Konkurs za učešće na mobilnosti u okviru projekta “PLAY AGAINST BULLYING”

Rok za prijavu zainteresovanih je ponedeljak 31.10.2022. godine

Projektni tim Erasmus+ projekta „Play Against Bullying“ raspisuje KONKURS za učešće učenika na mobilnosti, koja se organizuje u Bolvadinu (Turska) u periodu od 12. 12 – 16.12.2022. godine. Pravo na učešće imaju učenici svih razreda naše škole.

Pozivamo sve zainteresovane učenike da se do ponedeljka prijave na email adresu playagainstbullying@mesbor.edu.rsslanjem svoje biografije (CV-a) u evropskom formatu, kao i motivacionog pisma.

Link za izradu CV-a: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv

Ciljevi projekta su:

– podsticanje socijalnog uključivanja,

– promocija tradicionalnih evropskih sportova i igara,

– podizanje svesti o dodatnoj vrednosti sporta i fizičke aktivnosti,

– podsticanje sinergije između različitih škola kroz 5 različitih grana sporta,

– zaštita učenika od mentalnih i emocionalnih opasnosti poboljšanjem njihovih veština borbe protiv nasilja,

– promovisanje sporta i fizičkih aktivnosti kroz inovativne prakse, kao i stvaranje i razvoj transnacionalnih mreža u oblasti sporta.

Aktivnosti na projektu su:

– Streličarstvo (Turkey), Florbol (Slovenia), Kanu, Kajak (Hungary), Basket, Košarka (Serbia)

S poštovanjem,

Projektni tim.