Prezentacija Erasmus + projekata naše škole u Gimnaziji u Zaječaru

Dana 14.10.2022. godine u Gimnaziji u Zaječaru, u okviru Erasmus+ dana koji se održavaju u celoj Evropi, nastavnici naše škole i koordinatori Erasmus+ projekata Aleksandra Ristić i Ivan Milutinović, prisustvovali su i prezentovali projekte naše škole.

Tom prilikom su prezentovani rezultati projekata realizovani ranijih godina:

  • KA1 102 Kroz digitalna vrata ulazimo u Evropsku budućnost
  • KA1 101 Edukacija i mobilnost u savremenoj školi

ali i projekti koji su završeni prethodnih meseci:

KA1 101 Riznica znanja, inovacija, veština i razumevanja u učionici

KA1 102 USvojiti, PrimEniti, prikazaTI – USPETI

Takođe su tokom prezentacije predstavljeni projekti koji su još u toku:

  • KA2 202 Inovativne informacione tehnolgije u modernoj VET školi, sa realizovani mobilnostima u :

Portugalu

Turskoj

Bugarskoj

Srbiji

KA2 229 Playing against bulling!,  sa realizovani mobilnostima u :

Sloveniji

Turskoj

Mađarskoj i

Srbiji

Kako je u trenutnku održavanja konferencije u našoj školi bila mobilnost na ovom projektu, konferenciji su prisustvovali i prezentovali svoje škole i naši gosti iz Mađarske, Slovenije i Turske: