Konkurs za nastavnike – Erasmus+ KA2 202

Konkurs za nastavnike koji žele da učestvuju u projektu Erasmus+ KA2 202

Inovativne informacione tehnolgije u modernoj VET

Prijava traje od 01.3.2021. – 15.3.2021. godine.

Projekat, kao učesnike mobilnosti, predviđa:

  • 2 nastavnika stručnih predmeta, koji predaju učenicima smera Administrator računarskih mreža ili smera Elektrotehničar računara, koji će pohađati obuku iz Web dizajna u Turskoj, tokom 2021.godine, kada budu stečeni uslovi za realizaciju;
  • 2 nastavnika stručnih predmeta, koji predaju učenicima smera Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, koji će pohađati obuku iz 3D modeliranja i štampe u Portugaliji, tokom 2021.godine, kada budu stečeni uslovi za realizaciju.

Nastavnici se prijavljuju za učešće u mobilnosti podnošenjem prijave na mejl mes.project202.20@gmail.com  Ona treba da sadrži CV na engleskom jeziku i motivaciono pismo na srpskom jeziku.

Motivacionim pismom nastavnici treba da objasne na koji način zadovoljavaju kriterijume određene projektom:

•          Poznavanje engleskog jezika

•          Poznavanje oblasti iz koje se pohađa obuka (Web dizajn, 3D modeliranja i štampa)

•          Prethodno iskustvo u projektima i vannastavnim aktivnostima.

•          Svoju ulogu u internacionalizaciji škole i zašto je smatraju bitnom.

•          Na koji način će doprineti uspešnoj realizaciji projekta, naročito u fazi diseminacije, po završetku             mobilnosti.

Ukoliko više nastavnika zadovoljavaju date kriterijume izvršiće se procena njihovog znanja iz engleskog jezika i stručnih znanja iz oblasti za koju su se prijavili.

Odluku o izboru nastavnika donosi komisija u sastavu: direktor, koordinator projekta, predstavnik aktiva elektro grupe predmeta, predstavnik aktiva mašinske grupe predmeta, nastavnik engleskog jezika i predstavnik pedagoško-psihološke službe.

Komisija će učesnike izabrati do kraja marta.