Konkurs za učenike – Erasmus+ KA2 202

Konkurs za učenike koji žele da učestvuju u projektu Erasmus+ KA2 202

Inovativne informacione tehnolgije u modernoj VET

Prijava traje od 01.3.2021. – 15.3.2021. godine.

Projekat, kao učesnike mobilnosti, predviđa:

  • 2 učenika 2. ili 3. razreda, smera Administrator računarskih mreža ili smera Elektrotehničar računara, koji će pohađati obuku iz Web dizajna u Turskoj, tokom 2021.godine, kada budu stečeni uslovi za realizaciju;
  • 2 učenika 2. ili 3. razreda, smera Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, koji će pohađati obuku iz 3D modeliranja i štampe u Portugaliji, tokom 2021.godine, kada budu stečeni uslovi za realizaciju.

Učenici se prijavljuju za učestvovanje na mobilnostima podnošenjem prijave na mejl mes.project202.20@gmail.com. Prijava treba da sadrži CV na engleskom jeziku i motivaciono pismo na srpskom jeziku.

Motivacionim pismom učenici treba da objasne:

•          Zbog čega žele da učestvuju u Projektu

•          Na koji način će doprineti uspešnoj realizaciji projekta, tokom i po povratku sa Projekta.

Učenici će preko aplikacije Teams dobiti uputstvo za pisanje CV-ja i motivacionog pisma.

Test iz engleskog jezika biće održan 17. marta 2021. godine u 13h.

Odluku o izboru nastavnika donosi komisija u sastavu: direktor, koordinator projekta, predstavnik aktiva elektro grupe predmeta, predstavnik aktiva mašinske grupe predmeta, nastavnik engleskog jezika i predstavnik pedagoško-psihološke službe.

Komisija će učesnike izabrati do kraja marta.