Konkurs za nastavnike koji žele da učestvuju u projektu Erasmus+ KA2 202 u 2022. godini

Inovativne informacione tehnolgije u modernoj VET

Prijava traje od 23.12.2021. – 27.12.2021. godine.

Projekat, kao učesnike mobilnosti, predviđa:

● 2 nastavnika stručnih predmeta, koji predaju učenicima smera Administrator računarskih mreža ili smera Elektrotehničar računara, koji će pohađati obuku iz Programiranja u Bugarskoj,

od 06.februara – 11.februara 2022. godine;

● 2 nastavnika stručnih predmeta, koji predaju učenicima smera Elektrotehničar računara, koji će pohađati obuku iz Arduina u Italiji, tokom oktobra 2022.godine.

Nastavnici se prijavljuju za učešće u mobilnosti podnošenjem prijave na mejl mes.project202.20@gmail.com Ona treba da sadrži CV na engleskom jeziku i motivaciono pismo na srpskom jeziku.

Motivacionim pismom nastavnici treba da objasne na koji način zadovoljavaju kriterijume određene projektom:

• Poznavanje engleskog jezika

• Poznavanje oblasti iz koje se pohađa obuka (Programiranje, Arduino)

• Prethodno iskustvo u projektima i vannastavnim aktivnostima.

• Svoju ulogu u internacionalizaciji škole i zašto je smatraju bitnom.

• Na koji način će doprineti uspešnoj realizaciji projekta, naročito u fazi diseminacije, po završetku mobilnosti.

Ukoliko više nastavnika zadovoljavaju date kriterijume izvršiće se procena njihovog znanja iz engleskog jezika i stručnih znanja iz oblasti za koju su se prijavili.

Odluku o izboru nastavnika donosi komisija u sastavu: direktor, koordinator projekta, predstavnik aktiva elektro grupe predmeta, nastavnik engleskog jezika i predstavnik pedagoško-psihološke službe.

Komisija će učesnike izabrati do 10.januara 2022.godine, kada će rezultati biti dostupni na sajtu škole, Facebook stranici i Erasmus+ tabli u školi.

Zbog otežanih uslova putovanja, učenici koji se prijave za mobilnost moraju da budu vakcinisani ili da imaju potvrdu o preležanom Covid19. Ukoliko se okolnosti tokom 2022.godine promene, ovaj uslov može biti promenjen.