Konkurs za učenike koji žele da učestvuju u projektu Erasmus+ KA2 202 u 2022. godini

Inovativne informacione tehnolgije u modernoj VET

Prijava traje od 23.12.2021. – 27.12.2021. godine.

Projekat, kao učesnike mobilnosti, predviđa:

● 2 učenika 3. ili 4. razreda, smera Administrator računarskih mreža ili smera Elektrotehničar računara, koji će pohađati obuku iz Programiranja u Bugarskoj, od 06.februara – 11.februara 2022. godine;

● 2 učenika 3. razreda, smera Elektrotehničar računara, koji će pohađati obuku iz Arduina u Italiji, tokom oktobra 2022.godine.

Učenici se prijavljuju za učestvovanje na mobilnostima podnošenjem prijave na emejl mes.project202.20@gmail.com

Prijava treba da sadrži CV na engleskom jeziku i motivaciono pismo na srpskom jeziku.

Motivacionim pismom učenici treba da objasne:

• Zbog čega žele da učestvuju u Projektu

• Na koji način će doprineti uspešnoj realizaciji projekta, tokom i po povratku sa Projekta.

Učenici će preko aplikacije Teams dobiti uputstvo za pisanje CV-ja i motivacionog pisma.

Test iz engleskog jezika biće održan 29. decembra 2021. godine za vreme 6.časa.

Odluku o izboru učenika donosi komisija u sastavu: direktor, koordinator projekta, predstavnik aktiva elektro grupe predmeta, nastavnik engleskog jezika i predstavnik pedagoško-psihološke službe.

Komisija će učesnike izabrati do 10.januara 2022.godine, kada će rezultati biti dostupni na sajtu škole, Facebook stranici i Erasmus+ tabli u školi.

Zbog otežanih uslova putovanja, učenici koji se prijave za mobilnost moraju da budu vakcinisani ili da imaju potvrdu o preležanom Covid19. Ukoliko se okolnosti tokom 2022.godine promene, ovaj uslov može biti promenjen.