Konkurs za učenike za učešće na mobilnosti u okviru projekta “PLAY AGAINST BULLYING”

Rok za prijavu zainteresovanih je četvrtak 15.09.2022. godine

Projektni tim Erasmus+ projekta „Play Against Bullying“ raspisuje KONKURS za učešće učenika na mobilnosti, koja se organizuje u okviru projekta u našoj školi, u periodu od 10. 10 – 14.10.2022. godine. Pravo na učešće imaju učenici svih razreda naše Škole.

Najbolje rangirani učenici učestvovaće tokom čitavog perioda mobilnosti na svim projektnim aktivnostima, zajedno sa vršnjacima iz drugih zemalja. Osim što će biti oslobođeni redovne nastave, biće i u prilici da steknu nove prijatelje, razvijaju veštinu komunikacije na engleskom jeziku, upoznaju druge kulture i tradicije i predstave svoju, učestvuju u sportskim nadmetanjima.

Pozivamo sve zainteresovane učenike da se do ponedeljka prijave na email adresu playagainstbullying@mesbor.edu.rs slanjem svoje biografije (CV-a) u evropskom formatu.

Link za izradu CV-a: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv

Ciljevi projekta su:

– podsticanje socijalnog uključivanja,

– promocija tradicionalnih evropskih sportova i igara,

– podizanje svesti o dodatnoj vrednosti sporta i fizičke aktivnosti,

– podsticanje sinergije između različitih škola kroz 5 različitih grana sporta,

– zaštita učenika od mentalnih i emocionalnih opasnosti poboljšanjem njihovih veština borbe protiv nasilja,

– promovisanje sporta i fizičkih aktivnosti kroz inovativne prakse, kao i stvaranje i razvoj transnacionalnih mreža u oblasti sporta.

Aktivnosti na projektu su:

– Streličarstvo (Turkey), Florbol (Slovenia), Boćanje (Italy), Kanu, Kajak (Hungary), Basket, Košarka (Serbia)